St Charles (Varsity) vs Geneva - May 12, 2009 - IHSLA