St Charles (Varsity) vs Benet - May 21, 2009 - IHSLA