2009 Playoff New Trier vs. St Charles (Varsity) June 4, 2009 - IHSLA