2008 IHSLA State Championship (New Trier vs. Loyola Academy) - IHSLA